Servis pokladnice

Každá inštalácia by mala byť spoľahlivá a mala by byť pod dozorom proti úrazu elektrickým prúdom. Takáto bezpečnosť je v niektorých ohľadoch účinná uzemnením, ktoré vzniká spojením medzi inými kovovými konštrukciami budovy.

https://ecuproduct.com/sk/flybra-dokonala-cesta-k-vacsej-velkosti-prsnika/

Preukazovaním uzemnenia vytvárame pravidlá pre každý kábel, ktorý je pripravený zo sprievodcu. Tento kábel v centrálnom smere spája elektrifikované telo so zemou. Takéto spojenie vedie k tomu, že elektrifikované telo buď prijíma, alebo robí skupinu poplatkov, ktoré sú neutralizované. Uzemnenie je dané niekoľkými dielmi. Uvedené časti by mali obsahovať predovšetkým systémové a uzemňovacie vodiče, spojovacie káble a uzemňovaciu svorku zberačov, uzemňovaciu tyč a uzemňovacie vodiče.Keď hovoríme o uzemnení, môžete spomenúť moment ich typov. V prvom rade sa jedná o ochranné uzemnenie, ktoré vytvára kombináciu kovových častí, ktoré vedú elektrické zariadenia s uzemňovacou elektródou. Táto uzemňovacia elektróda je predovšetkým prostriedkom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Ďalším spôsobom je funkčné uzemnenie. Je tiež známy ako pracovné uzemnenie. Ich označením môžete povedať, že existuje špecifický účel elektrického obvodu. Hlavným účelom tohto uzemnenia je predovšetkým dôležitá práca elektrického zariadenia aj v rušivých podmienkach, ale aj v každodenných situáciách. Kúpi sa na ochranu nízkonapäťových sietí. Táto ochrana sa prenáša z účinkov prenosu vyššieho napätia na ňu. Vykonáva sa jednoducho v inštaláciách a okrem toho sú všetky elektrické zariadenia, ktoré sú ľahko integrované do distribučnej siete alebo tiež z nich, napájané zo systému s napätím vyšším ako 1 kV. Hovorím o napájaní prostredníctvom konvertora alebo transformátora.Ďalším typom je ochrana uzemnenia. Jeho hlavnou činnosťou je predovšetkým úloha vykonávať atmosférické výboje do zeme.Týmto spôsobom sa zem nazýva pomocná. Zvyčajne sa používajú v protipožiarnych zariadeniach. Môžu byť tiež použité v plánoch merania a posilňovania.