Odprasenie filtra

V tomto odvetví existuje veľa riešení, ktoré by mali byť v súlade s konkrétnymi usmerneniami. Zaručí to užitočnú a spoľahlivú prevádzku. Nápoj z týchto východov je spôsob odstraňovania prachu. Používa sa v mnohých odvetviach, v ktorých sa používa na diaľkové opelenie. Je mimoriadne dôležité, aby bol tento systém zdravý, pretože zlyhanie a porucha môžu mať veľmi vážne následky.

Kde hľadá systém na odstraňovanie prachu?Sú prítomné predovšetkým v tých odvetviach, v ktorých sa pri prácach vytvára prach. Prípadom bude pravdepodobne výroba dreva alebo kovov a továrne využívajúce stravovanie alebo farmaceutickú výrobu. Možno sa čudujete, prečo si vybrať tento prach vôbec. Prečo to nielen nechať a čakať, až sa odparí? Podmienky existujú trochu. V prvom rade to malo byť výbušné a horľavé. Môže sa to zdať prehnané, je však potrebné pripomenúť si skupinovú skúsenosť. Rozliata múka z ohňa môže veľmi intenzívne horieť a vytvárať ohnivú guľu. Prináša sa preto vysoký obsah škrobu. Je potrebné si uvedomiť, že ak je takýto verejný a zdanlivo bezpečný materiál pravdepodobne silnou hrozbou, čo môžu urobiť iné činidlá. Nezabúdajme tiež na pracovné podmienky ľudí, ktorí sa pohybujú vo výrobe. Ak požadujú výkon v prašnom prostredí, ich výkon sa samozrejme zníži. Nie bez úlohy je tu tiež zdravie zamestnancov, ktorí sú často náchylní na vdýchnutie škodlivého prachu. Malé prvky vybudované vo vzduchu majú negatívnejší vplyv na polohu mnohých strojov.

Odprášenie podľa zásady ATEXZ dôvodu týchto nebezpečenstiev musí tento typ systému spĺňať požiadavky smernice ATEX. Dodržaním týchto hodnôt zaisťuje systém zberu prachu správnu funkciu. Na zabezpečenie ochrany zariadenia pred výbuchom sú identifikované jeho hlavné témy a ich ochrana sa zastaví. Na poslednom mieste by sa mali vybrať materiály, z ktorých sa budú vyrábať všetky zariadenia. Antistatické systémy, vhodné zariadenia a meracie zariadenia sú požiadavkami dobrého systému na odstraňovanie prachu rôznymi spôsobmi.Odsávanie prachu Atex, t. J. Odprášenie spolu s informáciami ATEX, zaručuje najlepšiu ochranu pred výbuchmi vo výstavbe. Nezabúdajme, že bezpečnosť je najdôležitejšia a spôsoby, ako ich prinútiť žiť v najvhodnejšej forme.