Fiskalna pokladnica novitus nano e lex

Každý podnikateľ s jednoduchým názvom fiškálnych registračných pokladníc každý deň zápasí so vzdialenými problémami, ktoré môžu zariadenia vytvoriť. Rovnako ako všetky elektronické zariadenia, registračné pokladne nie sú bez závad a niekedy kazia. Nie majiteľ firmy vie, že kedykoľvek pracujete na zázname pomocou pokladnice, malo by to byť iné zariadenie - len pre zlyhanie tohto dôležitého.

Absencia záložnej pokladnice pri predaji výrobkov alebo služieb môže viesť k uloženiu sankcií daňovým úradom, pretože zabráni tomu, aby boli záznamy o predaji zaznamenané v mieste poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty uložené spolu s pokladnicou by mali obsahovať účtovnú knižku fiškálnej pokladnice. Tento materiál dopĺňa nielen akékoľvek opravy zariadení, ale aj informácie o fiškácii pokladníc alebo o zmenách v jeho myšlienkach. V servisnom umení chcete zadať nad jedinečné číslo, ktoré daňovému úradu pridelil pokladník, názov spoločnosti a adresu miesta, kde sa s hotovosťou zaobchádza. Všetky tieto rady sú potrebné v prípade auditu z daňového úradu. Všetky novinky v pamäti registračnej pokladnice tiež menia jej dodržiavanie na špecializovanú službu, s ktorou by mali mať všetci podnikatelia, ktorí používajú registračné pokladnice, podpísanú zmluvu. A čo viac - mali by ste informovať daňový úrad o akejkoľvek zmene služby pokladníka. Predaj vo fiškálnych sumách by sa mal vykonávať v nepretržitom štýle, pretože ak je pamäť pokladnice plná, pamäť sa musí nahradiť druhou, pamätajúc na čítanie pamäte. Pravdepodobne by malo byť čítanie pamäte registračnej pokladnice - ako aj jej oprava, a to výlučne a výlučne oprávnenou osobou. Okrem toho musí byť práca vykonávaná v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania pamäte registračnej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého jedna kópia sa dostane do daňového úradu, a nová kópia pre podnikateľa. Vyžaduje, aby bol rovnaký protokol uložený spolu s dodatočnými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho neprítomnosť môže viesť k uloženiu pokuty úradom.